Over de schrijfsters

Esther Boontje

Esther Boontje (44) is de jongste van vijf kinderen. Haar vader overleed toen ze vijf jaar was. Haar moeder is 81, woont enkele huizen van haar af en is, mede dankzij een nieuwe heup en enkele bypasses, nog zeer vitaal.

Esther is bestuurskundige en is werkzaam als coach, trainer, onderzoeker en adviseur voor haar eigen bedrijf Boontje Coaching & Advies.

Ine van Emmerik

Ine van Emmerik (51) is de oudste van drie dochters. Haar vader overleed zestien jaar geleden op 63-jarige leeftijd. Haar moeder is 78 jaar oud, heeft Alzheimer en verhuisde vorig jaar naar een verzorgingshuis.

Ine is jurist en psycholoog en werkt als coach, consultant en onderzoeker voor haar eigen bureau, Extravaleren. In al haar werk, dus ook als schrijfster, probeert zij eigen ervaringen om te zetten in een vorm die anderen helpt bij hun ontwikkeling.

Erna Oosterveen

Erna Oosterveen (44) heeft één jongere broer.

Haar ouders overleden acht jaar geleden – kort na elkaar – na ziekte. Ze zijn 61 en 67 jaar geworden.

Erna is historicus en werkt als schrijver, trainer, onderzoeker en communicatie-adviseur voor haar eigen bureau Woord-werk.

Boontje & Oosterveen

Naast hun eigen bedrijfsactiviteiten werken Esther Boontje en Erna Oosterveen samen onder de naam Boontje & Oosterveen. Bewustwording en ontwikkeling staan in al hun activiteiten centraal, met als doel: mensen tot hun recht laten komen.